Đóng

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển dài hạn của PTEXIM là đạt mức doanh số để trở thành một trong những đơn vị xuất nhập khẩu lớn nhất Việt Nam, với mục tiêu trong giai đoạn 2017 – 2027 đạt doanh thu 50 triệu USD.

Trong đó, PTEXIM xác định các kế hoạch quan trọng làm động lực thúc đẩy cho việc hoàn thành sứ mệnh đã đặt ra:

  • Kiểm soát chuyên nghiệp, điều hành hiệu quả các hoạt động kinh doanh.
  • Quản trị nguồn nhân lực chiến lược.
  • Kiến tạo nền văn hóa doanh nghiệp hiện đại, nhân văn.
  • Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.

PTEXIM sẽ ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

+ Kế hoạch đầu tư tài sản:

Trong giai đoạn 2017 – 2027 đạt mức đầu tư 5 triệu USD.

+ Khách hàng:

Tiếp tục mở rộng thị trường trên thế giới, xác định các khu vực trọng điểm.

+ Quản trị doanh nghiệp:

Trở thành doanh nghiệp có hệ thống quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

Xây dựng một doanh nghiệp có môi trường làm việc năng động, sáng tạo, mức thu nhập tốt, nhiều cơ hội thăng tiến cho cán bộ nhân viên phát triển khả năng và nghề nghiệp.