Đóng

Liên hệ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 43, Đường 17, Khu Phố 5,  Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: +84 169 862 6715

Số hotline: +84 169 862 6715

Email: info@ptexim.com.vn

Website: www.ptexim.com.vn