Bộ Công Thương vinh danh PTEXIM là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019

Ngày 24/08/2020, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BCT công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019. PTEXIM vinh dự là đơn vị xuất khẩu hồ tiêu được vinh danh.

Báo cáo tổng quan IPC từ PTEXIM

Đây là báo cáo, đánh giá phân tích tình hình hồ tiêu năm 2019 và dự báo quy mô niên vụ năm 2020.