TUYỂN DỤNG

Con người là tài sản vô giá của một doanh nghiệp. Chúng tôi luôn chào đón những ứng viên tài năng, nhiệt huyết, bản lĩnh gia nhập đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của PTEXIM. Mục tiêu của chúng tôi là kiến tạo môi trường làm việc năng động, hiện đại giúp mỗi cá nhân phát huy khả năng và không ngừng phát triển bản thân. Chúng tôi trao chế độ đãi ngộ và cơ hội thăng tiến, còn bạn đã sẵn sàng chưa?