Đến nay, PTEXIM hợp tác cùng hơn 100 doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế. Những phản hồi tích cực từ các đối tác, khách hàng là sự ghi nhận cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như tâm huyết của chúng tôi.