Hướng đến yếu tố xanh – sạch – bền vững, PTEXIM chú trọng các tiêu chí an toàn, hiệu quả, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và môi trường cộng đồng. Hiện nay, PTEXIM đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế BRC, ISO, GMP, HACCP, Halal, Kosher, FDA, VALIDATION OF STEAM STERILIZED SYSTEM, SEDEX, LEED Certification…

Global Standard for Food Safety

Good Manufacturing Pratice

HACCP Codex Alimentarius

ISO 22000:2018

Kosher Certificate

Halal Certificate

Process Validation Report

Process Validation Report

Sedex

Rainforest Alliance

MSB

AGRIBANK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING