LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (PTEXIM) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu:

Kinh doanh, xuất nhập khẩu nông lâm sản, thủy sản, mỹ nghệ, sản phẩm tiêu dùng, máy móc cho công nghiệp và nông nghiệp, phương tiện vận tải, nguyên liệu, nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng.

Đại lý xuất nhập khẩu: hậu cần, dịch vụ hải quan, vận tải. Dịch vụ trao đổi, sản xuất, gia công hàng hóa xuất nhập khẩu.

Kinh doanh và đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nhà máy.

Sản phẩm xuất khẩu chính:

Hồ tiêu, Quế, Hoa hồi, Gừng, Củ nghệ, Gia vị cao cấp, Hạt dinh dưỡng…