CHỨNG NHẬN

Hướng đến yếu tố xanh – sạch – bền vững, PTEXIM chú trọng các tiêu chí an toàn, hiệu quả, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và môi trường cộng đồng. Hiện nay, PTEXIM đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế BRC, ISO, GMP, HACCP, Halal, Kosher, FDA, VALIDATION OF STEAM STERILIZED SYSTEM, SEDEX, LEED Certification…