Báo cáo thị trường hạt tiêu và các loại gia vị khác tháng 11 năm 2023

Tháng 11/2023, Việt Nam xuất khẩu 20.273 tấn tiêu, tiêu đen đạt 17.728 tấn, tiêu trắng đạt 2.545 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 78,1 triệu USD, tiêu đen đạt 65,2 triệu USD, tiêu trắng đạt 12,9 triệu USD, so với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 5,6%, kim ngạch tăng 7,4%.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 11 đạt 3.732 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.077 USD/tấn.

Vui lòng xem file báo cáo bên dưới hoặc click vào để tải về.

November-Week-49-Weekly-Report-PTEXIM-CORPORATION-RESEARCH-optimized