Báo cáo thị trường hạt tiêu và các loại gia vị trong tháng 10 năm 2023

Tháng 10/2023, Việt Nam xuất khẩu 19.193 tấn tiêu, tiêu đen đạt 17.096 tấn, tiêu trắng đạt 2.097 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 72,7 triệu USD, tiêu đen đạt 61,9 triệu USD, tiêu trắng đạt 10,8 triệu USD, so với tháng 9, lượng xuất khẩu tăng 15,4%, kim ngạch tăng 17,3%.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng đạt 3.664 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.211 USD/tấn, giảm 0,7% đối với tiêu đen và tăng 1,1% đối với tiêu bọc so với tháng 9.

Vui lòng xem file báo cáo bên dưới hoặc click để tải về.

OCTOBER-WEEK-45-WEEKLY-REPORT-PTEXIM-RESEARCH-2023-optimized-1