Báo cáo thị trường hồ tiêu và các loại gia vị khác tháng 02.2023

Tháng 02/2023, Việt Nam xuất khẩu 28.161 tấn, tiêu đen 25.959 tấn, tiêu trắng 2.202 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 85,1 triệu USD, tiêu đen đạt 74,8 triệu USD, tiêu trắng đạt 10,3 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 122,6%.

Theo đó, Trung Quốc vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu chính hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 2 với 8.485 tấn, tăng 392,2% so với tháng 1 và chiếm 30,1% thị phần xuất khẩu. Tiếp theo là xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 3.790 tấn, tăng 14,6%.

Xuất khẩu sang một số thị trường khác cũng tăng như UAE: 1.986 tấn, tăng 196,9%, Ấn Độ: 1.009 tấn, tăng 99%…

Vui lòng xem file báo cáo bên dưới hoặc click để tải về.

FEB-REPORT-WEEK-10-2023-PTEXIM-RESEARCH-NEN