Báo cáo thị trường hồ tiêu và các loại gia vị tháng 3 năm 2024

Trong tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu 25.579 tấn tiêu, tiêu đen đạt 22.282 tấn, tiêu trắng đạt 3.297 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 110,7 triệu USD, tiêu đen đạt 92,0 triệu USD, tiêu trắng đạt 18,7 triệu USD, so với tháng 2, lượng xuất khẩu tăng 88,1%, kim ngạch tăng 102,2%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 3/2023, lượng xuất khẩu giảm 28,8%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 3 đạt 4.136 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.710 USD/tấn, tăng 310 USD đối với tiêu đen và 55 USD đối với tiêu trắng.

Để cập nhật thông tin chi tiết vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc nhấp vào liên kết để tải về.

March-Report-Week-15-PTEXIM-CORPORATION