Báo cáo thị trường hồ tiêu và các loại gia vị tháng 5 năm 2024

Trong tháng 5/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 31.357 tấn tiêu, trong đó tiêu đen đạt 27.416 tấn, tiêu trắng đạt 3.941 tấn. Doanh thu xuất khẩu đạt 141,0 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 119,7 triệu USD, tiêu trắng đạt 21,3 triệu USD, so với tháng 4, khối lượng xuất khẩu tăng 19,5%, doanh thu tăng 21,1%.

Giá xuất khẩu bình quân của tiêu đen trong tháng 5 đạt 4.542 USD/tấn, tiêu trắng đạt 6.106 USD/tấn, tăng 229 USD đối với tiêu đen và 63 USD đối với tiêu trắng so với tháng trước.

Vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc click để tải về.

Pepper_Cassia_Star-Anise_Other-Spices-Market-Update-Week-23-Monthly-May