Báo cáo thị trường Hồ tiêu và Quế tháng 11 năm 2022

Tháng 11/2022, Việt Nam xuất khẩu 16.425 tấn, tiêu đen 14.692 tấn, tiêu trắng 1.733 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 61 triệu USD, tiêu đen đạt 51,8 triệu USD, tiêu trắng đạt 9,2 triệu USD.

So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 8%, kim ngạch giảm 9,7%.

Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, trong đó nhập khẩu của Hoa Kỳ đạt 3.339 tấn, giảm 17,8% và của Trung Quốc đạt 2.613 tấn, giảm 31,9% so với tháng 10/2022.

Vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc nhấn vào link để tải về.

NOVEMBER-REPORT-WEEK-50-BLACK-PEPPER-MARKET-PTEXIM-RESEARCH-nen