Báo cáo thị trường tháng 07/2022

Trong tháng 7 năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu 78,6 triệu USD, tiêu đen 66,7 triệu đô la mỹ, tiêu trắng 11,9 triệu đô la mỹ. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 23,1%, kim ngạch giảm 21,7%. Singapore trở thành thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 7 với lượng nhập là 2.806 tấn, tiếp đến là thị trường Mỹ: 2.736 tấn, UAE: 1.738 tấn. Trung Quốc: 1.227 tấn…

Vui lòng xem nội dung Báo cáo bên dưới hoặc nhấn để tải về.

JULY-WEEK-33-PTEXIM-RESEARCH-MONTHLY-REPORT-nén