Báo cáo vụ mùa 2020 – 2021

Năm 2020, PTEXIM đã tiến hành 04 chuyến khảo sát tại nhiều mốc thời gian khác nhau ở những địa bàn hồ tiêu trọng điểm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Bình Phước, Lộc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước…

Việc khảo sát nhằm mục đích:

  • Đánh giá chính xác hơn sản lượng vụ mùa 2020.
  • Xác định đúng tình trạng lượng hàng tồn kho hiện tại của Việt Nam.
  • Đánh giá thực trạng, chất lượng phát triển của cây hồ tiêu để dự báo sản lượng vụ mùa 2021.

Chúng tôi hy vọng báo cáo này sẽ mang đến cho Quý khách hàng, Đối tác những thông tin hữu ích, là một trong những cơ sở dữ liệu để phân tích, dự trù kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Vui lòng xem file báo cáo dưới đây hoặc nhấn để tải về:

Tải Về