Cập nhật vụ thu hoạch hồ tiêu của Việt Nam năm 2021

Vụ mùa thu hoạch hồ tiêu Việt Nam 2020-2021 đã bước vào giai đoạn cuối.

Hiện nay, biên động giá hồ tiêu chịu sự tác động lớn vào tỷ lệ thu hoạch sản phẩm, số lượng “giữ hàng chờ giá lên” hoặc cung ứng ổn định từ người nông dân.

Thông qua tổng hợp, đánh giá số liệu về việc người nông dân đã thu hoạch bao nhiêu %/tổng sản lượng, tỷ lệ cung ứng nguyên liệu hồ tiêu ra thị trường sau thu hoạch, PTEXIM mong muốn góp thêm một cái nhìn toàn diện hơn, cụ thể hơn cho các cá nhân, tổ chức đang hoạt động trong ngành gia vị.

Vui lòng xem file báo cáo dưới đây hoặc nhấn để tải về:

tải về!