Diễn biến thị trường hồ tiêu năm 2021

Đây là báo cáo mang đến bức tranh khái quát về thị trường hồ tiêu tại những vùng nguyên liệu lớn nhất thế giới.

Sau quá trình thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như IPC/ VPA/ Hải quan / dữ liệu từ cục thống kê … kết hợp thông tin chúng tôi được chia sẻ từ các nhà sản xuất hồ tiêu nội địa, những quốc gia xuất sản xuất xuất khẩu khác nhau, người nông dân và nhà môi giới uy tín của thế giới. PTEXIM đã tổng hợp, đánh giá và xin gửi tới các bạn cái nhìn toàn cảnh – dự báo tình hình diễn biến hồ tiêu trong thời gian tới.

Do còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi việc sai sót. Tuy nhiên, chúng tôi mong đây là dữ liệu quan trọng để bổ sung thêm thông tin về thị trường hồ tiêu năm 2021.

Vui lòng xem file báo cáo dưới đây hoặc nhấn để tải về:

Download!