Phân tích vùng nguyên liệu Việt Nam vụ mùa 2020-2021

Sau quá trình tổng hợp và phân tích, PTEXIM đã thực hiện báo cáo chi tiết về từng vùng nguyên liệu hồ tiêu trọng điểm của Việt Nam trong vụ mùa 2020 – 2021.

Qua báo cáo này, PTEXIM hy vọng sẽ mang đến góc nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn cho Quý khách hàng, Đối tác.

Vui lòng xem file báo cáo dưới đây hoặc nhấn để tải về.

tải về! PEPPER-CROP-SURVEY-2020-2021-PTEXIM-CORP