PTEXIM DỰ BÁO VỤ MÙA HỒ TIÊU NĂM 2022

Chỉ còn hơn 1 tháng sẽ kết thúc năm 2021, một năm đầy biến động về kinh tế – chính trị do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 trên toàn cầu. Theo đó, thị trường hồ tiêu cũng không nằm ngoài sự tác động này.

Vụ mùa hồ tiêu năm 2022 có xu hướng chuyển biến như thế nào? Dự báo sản lượng, mức giá, cung – cầu sẽ ra sao?

Dựa trên tài liệu tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích góc nhìn đa chiều từ những nhân tố chính ảnh hưởng đến thị trường hồ tiêu, PTEXIM đã thực hiện Báo cáo Vụ mùa hồ tiêu Việt Nam và thế giới năm 2022.

Chúng tôi hy vọng đây là một tài liệu tham khảo giá trị, mang đến những thông tin hữu ích. Báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý thiện chí để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện hơn ở những báo cáo sau.


Vui lòng xem báo cáo dưới đây hoặc nhấn để tải về.

 

Download! BLACK-PEPPER-CROP-SURVEY-GLOBAL-2022-PTEXIM-ANALYSIS-PTEXIM-CORP-2