Muối tiêu bột

TIÊU CHUẨN 

Nguyên liệu: 100% muối tiêu bột

Độ ẩm: 13.5 %

ĐÓNG GÓI 

380 g, 180 g, 90 g, 50 g (khối lượng tịnh) trong mỗi lọ nắp xay

XUẤT XỨ

Việt Nam/Ấn Độ /Trung Quốc/Indonesia…