Báo cáo PTEXIM – Thị trường hồ tiêu 11 tháng

Sau quá trình phân tích, tổng hợp số liệu PTEXIM đã thực hiện báo cáo chi tiết về thị trường hồ tiêu Việt Nam của tuần 50 (năm 2021) cũng như số liệu chi tiết 11 tháng đã qua. Vui lòng xem báo cáo dưới đây hoặc nhấn để tải về. PTEXIM-ANALYSIS-11-MONTHS-REPORT