Báo cáo thị trường hồ tiêu và các loại gia vị khác tháng 03/2023

Tháng 3/2023, Việt Nam xuất khẩu 35.913 tấn tiêu, 32.912 tấn tiêu đen, 3.001 tấn tiêu trắng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 107,2 triệu USD, tiêu đen đạt 93,6 triệu USD, tiêu trắng đạt 13,6 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 27,5%.

Giá tiêu đen xuất khẩu bình quân trong tháng 3 là 3.454 USD/tấn, tiêu trắng là 4.841 USD/tấn, so với tháng trước giá tiêu đen tăng 5,5% nhưng giá tiêu trắng giảm 15,9%.

Vui lòng xem file báo cáo bên dưới hoặc click để tải về.

MAR-REPORT-WEEK-15-2023-PTEXIM-RESEARCH-nen