Báo cáo thị trường hồ tiêu và các loại gia vị tháng 05/2023

Trong tháng 5/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 28.759 tấn hạt tiêu bao gồm 25.850 tấn tiêu đen, 2.909 tấn tiêu trắng.

Trong tháng 5/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 28.759 tấn hạt tiêu bao gồm 25.850 tấn tiêu đen, 2.909 tấn tiêu trắng.

Trong tháng 5/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 28.759 tấn hạt tiêu bao gồm 25.850 tấn tiêu đen, 2.909 tấn tiêu trắng.

Vui lòng xem file báo cáo bên dưới hoặc click để tải về.

MAY-REPORT-WEEK-23-2023-PTEXIM-RESEARCH-optimized-1-1