Báo cáo thị trường hồ tiêu và các loại gia vị tháng 2 năm 2024

Trong tháng 2/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 13.596 tấn tiêu, trong đó tiêu đen đạt 12.027 tấn, tiêu trắng đạt 1.569 tấn.

Tổng giá trị xuất khẩu là 54,8 triệu USD, trong đó tiêu đen khoảng 45,9 triệu USD, tiêu trắng đạt 8,9 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 22,5%, giá trị xuất khẩu giảm 21,9%.

Giá trung bình xuất khẩu của tiêu đen trong tháng 2 đạt 3.826 USD/tấn, giảm 0,6% và tiêu trắng đạt 5.655 USD/tấn, tăng 6,5% so với tháng 1 năm 2024.

Để cập nhật thông tin chi tiết vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc nhấp vào liên kết để tải về.

Feb-Report-Week-11-Black-Pepper-Market-PTEXIM-CORPORATION-RESEARCH-optimized