Báo cáo thị trường hồ tiêu và các loại gia vị tháng 4 năm 2024

Tháng 4/2024, Việt Nam xuất khẩu 26.245 tấn tiêu các loại, tiêu đen đạt 23.705 tấn, tiêu trắng đạt 2.540 tấn.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 116,5 triệu USD, tiêu đen đạt 101,1 triệu USD, tiêu trắng đạt 15,4 triệu USD, so với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 2,2%, kim ngạch tăng 5,2%.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng đạt 4.292 USD/tấn, tiêu trắng đạt 6.034 USD/tấn, tăng 4,0% đối với tiêu đen và 6,5% đối với tiêu trắng so với tháng 3/2024.

Để cập nhật thông tin chi tiết vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc nhấp vào liên kết để tải về.

April-Week-19-Black-Pepper-Monthly-Report-PTEXIM-CORPORATION