Báo cáo thị trường hồ tiêu và các loại gia vị trong tháng 9 năm 2023

Trong tháng 9 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 16.630 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 14.832 tấn, tiêu trắng đạt 1.798 tấn.

Tổng giá trị xuất khẩu đạt 62,0 triệu USD, tiêu đen đạt 52,9 triệu USD, tiêu trắng đạt 9,1 triệu USD. So với tháng trước, khối lượng xuất khẩu giảm 15,2%, giá trị xuất khẩu giảm 15,5%.

Giá trung bình xuất khẩu tiêu đen trong tháng 9 đạt 3.687 USD/tấn, tăng 54 USD và tiêu trắng đạt 5.157 USD/tấn, giảm 28 USD so với tháng 8.

Vui lòng xem báo cáo trong file bên dưới hoặc click để tải xuống.

Sep-report-W41-PTEXIM-RESEARCH-2023-Nen