Báo cáo thị trường hồ tiêu và gia vị khác tháng 12.2022

Tháng 12/2022, Việt Nam xuất khẩu 20.481 tấn, tiêu đen 18.287 tấn, tiêu trắng 2.194 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 74,1 triệu USD, tiêu đen đạt 62,9 triệu USD, tiêu trắng đạt 11,2 triệu USD.

So với tháng 11, lượng xuất khẩu tăng 24,7%, kim ngạch tăng 21,5%. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập là những thị trường nhập khẩu chính hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 12, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ đứng đầu với 5.864 tấn.

Vui lòng xem file báo cáo bên dưới hoặc click để tải về.

WEEK-3-2023-MONTHLY-REPORT-DEC-2022-PTEXIM-RESEARCH-nen