Báo cáo thị trường hồ tiêu và một số gia vị khác tháng 01.2023

Tháng 1/2023, Việt Nam xuất khẩu 12.653 tấn, tiêu đen 11.351 tấn, tiêu trắng 1.302 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 43,6 triệu USD, tiêu đen đạt 37,1 triệu USD, tiêu trắng đạt 6,5 triệu USD, so với tháng 1/2022 lượng xuất khẩu giảm 21%.

Trong đó, Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam với lần lượt 3.307 tấn và 1.475 tấn.

Vui lòng xem file báo cáo bên dưới hoặc click để tải về.

JAN-REPORT-WEEK-6-2023-PTEXIM-RESEARCH-nen