Báo cáo thị trường hồ tiêu Việt Nam năm 2021

Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu 263.692 tấn hạt tiêu, bao gồm 231.676 tấn tiêu đen và 32.016 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 948,7 triệu USD, tiêu đen đạt 792,1 triệu USD, tiêu trắng đạt 156,6 triệu USD. So với năm 2020, lượng xuất khẩu giảm 8,1% nhưng kim ngạch tăng 43,6%.

Báo cáo này cung cấp những thông tin tổng quan về thị trường hồ tiêu Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021. Qua đó, PTEXIM hy vọng mang đến những thông tin hữu ích, rất mong nhận được những góp ý phản hồi.

Vui lòng xem báo cáo dưới đây hoặc nhấn để tải về.

YEARLY-REPORT-2021-PTEXIM-RESEARCH-2022