Báo cáo thị trường tiêu và các loại gia vị trong tháng 6 năm 2023

Trong tháng 6 năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu 21.209 tấn các loại tiêu, trong đó có 18.545 tấn tiêu đen và 2.664 tấn tiêu trắng.

Tổng doanh thu xuất khẩu đạt 77,1 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 63,8 triệu USD, tiêu trắng đạt 13,3 triệu USD. So với tháng trước, khối lượng xuất khẩu giảm 26,3%, doanh thu giảm 14,5%.

Giá trung bình xuất khẩu của tiêu đen trong tháng 6 đạt 3.440 USD/tấn, tiêu trắng đạt 4.975 USD/tấn, giảm 100 USD cho tiêu đen và 48 USD cho tiêu trắng so với tháng trước.

Vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc click để tải về.

JUN-REPORT-WEEK-27-2023-PTEXIM-RESEARCH-optimized