Báo cáo thị trường tiêu và các loại gia vị trong tháng 7 năm 2023

Trong tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu 15.152 tấn tiêu, trong đó tiêu đen đạt 12.841 tấn, tiêu trắng đạt 2.311 tấn.

Tổng giá trị xuất khẩu đạt 56,8 triệu USD, tiêu đen đạt 45,0 triệu USD, tiêu trắng đạt 11,8 triệu USD. So với tháng trước, khối lượng xuất khẩu giảm 28,6%, giá trị giảm 26,3%.

Giá trung bình xuất khẩu tiêu đen trong tháng 7 là 3.683 USD/tấn, tiêu trắng là 5.207 USD/tấn, giảm 0,3% đối với tiêu đen và 1,1% đối với tiêu trắng so với tháng 6 năm 2023.

Vui lòng xem file báo cáo dưới đây hoặc click để tải về.

JULY-REPORT-WEEK-32-2023-PTEXIM-RESEARCH-optimized