Dự báo thị trường hồ tiêu năm 2023

Qua việc khảo sát và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, PTEXIM đã thực hiện Báo cáo phân tích đánh giá nguồn sản lượng hồ tiêu trong năm mới 2023.

Qua việc khảo sát và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, PTEXIM đã thực hiện Báo cáo phân tích đánh giá nguồn sản lượng hồ tiêu trong năm mới 2023.

Vui lòng xem báo cáo trong file bên dưới hoặc click để tải về.

PEPPER-CROP-SURVEY-2023-PTEXIM-RESEARCH-optimized-1