Tiêu trắng hạt

TIÊU CHUẨN 

Nguyên liệu: 100% tiêu trắng hạt

Độ ẩm: 13.5 %

Dung trọng: 630 gl

Tiệt trùng bằng công nghệ hơi nước

ĐÓNG GÓI

380 g, 180 g, 90 g, 50 g

(khối lượng tịnh) trong mỗi lọ nắp xay

XUẤT XỨ 

Việt Nam