Báo cáo thị trường hồ tiêu và các loại gia vị tháng 04/2023

Tháng 4/2023, Việt Nam xuất khẩu 26.291 tấn tiêu, 23.760 tấn tiêu đen, 2.531 tấn tiêu trắng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 83,4 triệu USD, tiêu đen đạt 71,9 triệu USD, tiêu trắng đạt 11,5 triệu USD, so với tháng 3/2024 lượng xuất giảm 26,8%, kim ngạch giảm 22,3%.

Giá tiêu đen xuất khẩu bình quân trong tháng 4 là 3.455 USD/tấn, tiêu trắng là 4.869 USD/tấn.

Vui lòng xem file báo cáo bên dưới hoặc click để tải về.

APRIL-REPORT-WEEK-19-2023-PTEXIM-RESEARCH-optimized