Báo cáo thị trường tháng 8 năm 2022

Tháng 8/2022, Việt Nam xuất khẩu 18.954 tấn, trong đó tiêu đen đạt 16.970 tấn, tiêu trắng đạt 1.984 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 77,6 triệu USD, tiêu đen 66,3 triệu USD, tiêu trắng 11,3 triệu USD. So với tháng 7, lượng xuất khẩu tăng 1,8% nhưng kim ngạch giảm 1,2%.

Mỹ là thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất trong tháng với 4.715 tấn. Đáng chú ý, nhập khẩu của Trung Quốc tăng 133% so với tháng trước lên 2.859 tấn.

Vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc nhấn vào link để tải về.

AUGUST-WEEK33