Những điểm nổi bật của thị trường Quế

Theo số liệu xuất khẩu về gia vị Quế do PTEXIM thu thập, trong tháng 8 năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 7.646 tấn, trong đó quế xay đạt 1.758 tấn, các loại khác đạt 5.888 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 25,4 triệu USD. Ấn Độ, Mỹ, Đức là nhà nhập khẩu quế hàng đầu trong tháng.

Vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc nhấn vào link để tải về.

GLOBAL-CASSIA-REPORT-AUGUST-2022-PTEXIM-RESEARCH