Báo cáo PTEXIM phân tích thị trường hồ tiêu tháng 6 năm 2022

Trong tháng 6/2022, Việt Nam đã xuất khẩu 24.214 tấn, trong đó tiêu đen đạt 21.129 tấn, tiêu trắng là 3.085 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 100,4 triệu USD, trong đó tiêu đen mang về 82,7 triệu USD, tiêu trắng 17,7 triệu USD. So với tháng 5, lượng xuất khẩu tăng 10,4%, kim ngạch tăng 1,7%.

Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam lớn nhất với 5.136 tấn, tuy nhiên, nhập khẩu của Mỹ giảm 11,2% so với tháng 5. Nhập khẩu của Trung Quốc đạt 2.999 tấn, năm cao nhất cho đến nay và tăng 2.736 tấn so với tháng trước.

Vui lòng xem nội dung Báo cáo bên dưới hoặc nhấn để tải về.

JUNE-REPORT-PTEXIM-RESEARCH