PTEXIM triển khai chương trình Rainforest Alliance

Vừa qua, Công ty CP XNK Phúc Thịnh (PTEXIM) đã tổ chức Hội thảo “Chương trình phát triển hồ tiêu bền vững và Tập Huấn kỹ thuật thực hành nông nghiệp tốt trên cây hồ tiêu” thuộc dự án Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance (RFA) là một tổ chức phi chính phủ bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững bằng cách chuyển đổi tập quán trồng trọt, kinh doanh cũng như hành vi người tiêu dùng.

Rainforest Alliance – chứng nhận quốc tế uy tín

Trải qua 33 năm hình thành phát triển, RFA đặt trụ sở chính tại New York với hệ thống văn phòng toàn cầu. Chứng nhận RFA được triển khai trên hơn 70 quốc gia, sản phẩm có chứng nhận RFA đã được 170 nước công nhận, bao gồm những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu… Đến nay, có khoảng 02 triệu nông dân cùng 05 triệu ha đất tham gia chương trình và được chứng nhận về môi trường lâm nghiệp, nông nghiệp, du lịch bền vững.

RFA là chứng chỉ uy tín toàn cầu giúp người nông dân phát triển nông nghiệp bền vững

Để được cấp chứng nhận RFA, cần đáp ứng 05 nguyên tắc về hệ thống quản lý, lập kế hoạch hiệu quả; bảo tồn đa dạng sinh học; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; cải thiện sinh tế – phúc lợi con người; sản xuất gia súc bền vững (phạm vi chứng nhận gia súc) và 119 tiêu chí khắt khe về quản lý dinh dưỡng cây trồng, nông trại… Có 03 cấp độ thực hiện phân loại A, B, C tùy theo tỷ lệ % tuân thủ tối thiếu. Việc đánh giá này triển khai theo định kỳ mỗi năm.

Vùng nguyên liệu bền vững, ổn định sinh kế người nông dân

Với mong muốn phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nâng tầm giá trị chất lượng hồ tiêu Việt Nâm trên thị trường quốc tế, tăng thu nhập cho người nông dân gắn bó lâu dài cùng cây tiêu, được sự cho phép của Sở NN và PTNT tỉnh Đắk Nông, Công ty CP XNK Phúc Thịnh (PTEXIM) đã tổ chức Hội thảo “Chương trình phát triển hồ tiêu bền vững và Tập Huấn kỹ thuật thực hành nông nghiệp tốt trên cây hồ tiêu” cho 100 hộ nông dân huyện Đắk R’lấp, Đắk Song (tỉnh Đắc Nông). Chương trình đề ra mục tiêu triển khai trên diện tích 150 ha với sản lượng dự kiến 500 tấn đạt chứng nhận uy tín RFA.

 

Hội thảo cung cấp những kiến thức quan trọng để người nông dân thực hiện đúng quy định RFA

Từ giữa năm 2020, PTEXIM đã chính thức khởi động dự án RFA. Theo đó, PTEXIM tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: đào tạo hướng dẫn kỹ thuật để bà con nông dân có thể thực hiện đúng các quy định của RFA; kỹ thuật viên đến từng hộ nông dân khảo sát, tư vấn cụ thể; mời RFA đến đánh giá và cấp chứng nhận dự kiến vào tháng 04.2021.

Có thể thấy, bên cạnh việc đảm bảo truy suất nguồn gốc hồ tiêu, đưa giá trị hồ tiêu Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, tăng thu nhập cho người nông dân, chương trình RFA của PTEXIM còn là sự thể hiện trách nhiệm xã hội (CSR) sâu sắc của doanh nghiệp đối với cộng đồng: khắc phục vấn đề ô nhiễm đất, không khí, nâng cao sức khỏe chất lượng sống của người nông dân; góp phần bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, bảo đảm vấn đề an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Đây là nỗ lực đề cao trách nhiệm xã hội (CSR) của PTEXIM

Được biết, RFA là một trong những chương trình thuộc chiến lược phát triển bền vững, không ngừng kiến tạo giá trị khác biệt cho người nông dân – người tiêu dùng – doanh nghiệp và nền kinh tế nước nhà của PTEXIM.

Dịch theo nguồn báo Nông Nghiệp Việt Nam