PTEXIM được công nhận là thành viên SEDEX

Tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế, doanh nghiệp cần hiểu rõ quy tắc đạo đức đã trở thành chuẩn mực bắt buộc, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững một thương hiệu.

Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, PTEXIM luôn nỗ lực cải thiện phương thức kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR), đảm bảo quyền lợi các bên tham gia vào chuỗi giá trị. Vừa qua, PTEXIM chính thức được công nhận là thành viên của tổ chức phi lợi nhuận uy tín SMETA (SEDEX).

Ra đời năm 2004, SEDEX được biết đến là hiệp hội hợp tác lớn nhất trong việc chia sẻ thông tin về thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội quốc tế với mạng lưới hơn 60.000 doanh nghiệp tại 180 quốc gia. SEDEX cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến cho phép thành viên lưu trữ, chia sẻ và báo cáo về thông tin trên 04 lĩnh vực chính:

  • Tiêu chuẩn Lao động
  • Sức khỏe và an toàn
  • Môi trường
  • Đạo đức kinh doanh

Theo đó, SMETA là viết tắt của Sedex Members Ethical Trade Audit – là một phương pháp đánh giá báo cáo sáng tạo, hiệu quả về thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ảnh hưởng đến 33 triệu người trên toàn thế giới. Dự tính đến năm 2025, 150 triệu người sẽ nhận được sự tác động tích cực từ SEDEX. Vì theo cam kết, các thành viên của SEDEX mang đến môi trường làm việc bình đẳng, an toàn cùng các phương tiện tối ưu hỗ trợ người lao động; không để diễn ra tình trạng hối lộ, tham nhũng, bạo hành, bất công… cũng như ứng dụng những giải pháp xanh giúp bảo vệ nguồn tài nguyên đất, nước, không khí… giữ gìn cho thế hệ tương lai.

Để được công nhận là thành viên của SMETA, PTEXIM phải trải qua quy trình đánh giá khắt khe, chuyên nghiệp bao gồm 11 tiêu chí: hệ thống quản lý, lao động tự nguyện, tự do lập hội, sức khỏe – an toàn, lao động trẻ em, tiền lương – chế độ phục lợi, thời gian làm việc, phân biệt đối xử, việc làm thường xuyên, không được phép đối xử khắc nghiệt – vô nhân đạo, các quyền lợi, lợi ích cộng đồng…

 

PTEXIM đáp ứng tất cả quy định thuộc 11 tiêu chí của SMETA

Bên cạnh những chứng nhận quốc tế như BRC, GMP, HACCP, ISO… việc gia nhập tổ chức SEDEX, đáp ứng toàn bộ quy định SMETA một lần nữa khẳng định tâm huyết của PTEXIM trở thành một mắt xích liên kết chặt chẽ trong mạng lưới cung ứng có trách nhiệm – bền vững toàn cầu, đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội.