Tiếp tục đạt chứng nhận quốc tế Rainforest Alliance

Trải qua quá trình đánh giá khắt khe của đơn vị độc lập, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (PTEXIM CORP) tiếp tục được tổ chức quốc tế uy tín Rainforest Alliance trao chứng thư công nhận tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững. Đây là năm thứ hai liên tiếp PTEXIM CORP đạt chứng nhận này.

Từ cuối tháng 3.2022, đơn vị độc lập Preferred by Nature tiến hành đánh giá năm 02 theo tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững quốc tế Rainforest Alliance tại Nhà máy PTEXIM CORP và vùng nguyên liệu thuộc 02 huyện Đắk R’lấp, Đắk Song (tỉnh Đắc Nông).

Chứng nhận Rainforest Alliance khẳng định cho nỗ lực
hướng tới nền nông nghiệp xanh bền vững của PTEXIM CORP

Chương trình đánh giá năm nay có nhiều cập nhật, thay đổi. Bao gồm 03 phần chính phối hợp chặt chẽ là tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững, hệ thống đảm bảo chứng nhận và các hệ thống dữ liệu. Theo đó, hoạt động đánh giá toàn diện trực tiếp trong suốt 01 tuần dựa trên 06 tiêu chí: Quản lý – Lập kế hoạch; Truy nguyên sản phẩm; Thu thập – Chia sẻ trách nhiệm; Canh tác; Xã hội; Môi trường.

Thực hiện đánh giá tại vườn trồng tiêu của các hộ nông dân tham gia chương trình

Liên tiếp trong 07 ngày, Đánh giá viên làm việc với thái độ nghiêm túc, khẩn trương, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn tại Nhà máy cũng như khảo sát thực tế mẫu nông hộ trồng hồ tiêu. Đại diện Ban quản lý nội bộ PTEXIM CORP phối hợp sát sao, cung cấp hệ thống tài liệu cần thiết để hoàn thành Báo cáo tổng hợp. Đến nay, Chứng nhận năm 02 Rainfores Alliance đã được trao cho PTEXIM CORP. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19 nên thời gian công nhận chứng thư năm nay công nhận trễ hơn lịch trình thông thường.

Trải qua 34 năm hình thành phát triển, hơn 70 quốc gia cùng 5.000 công ty thực hiện tiêu chuẩn Rainforest Alliance, sản phẩm có chứng nhận này được 170 nước công nhận, bao gồm Mỹ, châu Âu… Đồng thời, có khoảng 2,3 triệu nông dân cùng 6,8 triệu ha đất tham gia chương trình đạt chứng nhận môi trường lâm nghiệp, nông nghiệp, du lịch bền vững.