Mở rộng vùng nguyên liệu bền vững

Với mong muốn mang đến những sản phẩm sạch, chất lượng vì sức khỏe cộng đồng trên nguyên tắc tôn trọng – bảo tồn môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (PTEXIM) tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu quế theo tiêu chuẩn UEBT (Union for Ethical BioTrade) và vùng nguyên liệu hồ tiêu, quế, hoa hồi theo hệ thống Organic quốc tế.

Tham gia UEBT là lời cam kết về đạo đức kinh doanh, nêu cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Được biết, Liên minh Đạo đức Thương mại Đa dạng Sinh học (UEBT) là một hiệp hội phi lợi nhuận khuyến khích tìm nguồn cung ứng một cách tôn trọng con người và đa dạng sinh học. UEBT được thế giới công nhận vì những nỗ lực tái tạo thiên nhiên, đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho con người thông qua việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu tự nhiên có đạo đức. Chứng nhận UEBT dựa trên kiểm toán độc lập, bao gồm chứng nhận hệ thống tìm nguồn cung có đạo đức, chứng nhận thành phần, chương trình thảo mộc và gia vị của UEBT/Rainforest Alliance. Doanh nghiệp cần trải qua các bước đánh giá khắt khe dựa trên tài liệu, quan sát thực tế, phỏng vấn trực tiếp.

PTEXIM đầu tư vùng nguyên liệu đạt chuẩn organic hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Gia nhập UEBT là lời cam kết về đạo đức kinh doanh, nêu cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, PTEXIM đã triển khai UEBT trên vùng nguyên liệu có diện tích 462,6ha tại ấp Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Sản lượng vỏ tươi dự kiến đạt 301,7 tấn tương đương 200 tấn quế khô. Đầu năm 2024, PTEXIM sẽ chính thức đạt chứng nhận này.

Về dự án vùng nguyên liệu organic, PTEXIM đã triển khai kết hợp cùng một số hợp tác xã và nhiều hộ nông dân xây dựng được 35,4ha hồ tiêu dự kiến cung ứng nguồn sản lượng 138 tấn ở huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông; 90ha quế tương đương sản lượng dự kiến 650 tấn tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, còn có vùng nguyên liệu hoa hồi organic rộng 35,4ha cho sản lượng dự kiến 245,8 tấn thuộc khu vực xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Hoa hồi hữu cơ sinh trưởng trong môi trường sạch tự nhiên

Hiện nay, PTEXIM đã có lộ trình cụ thể để tiếp tục mở rộng vùng trồng hồ tiêu, quế, hồi… theo tiêu chuẩn UEBT, Organic nhằm đề cao các sản phẩm tự nhiên có nguồn gốc tôn trọng con người và đa dạng sinh học, vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng vừa đóng góp phần thiết thực bảo vệ mẹ Trái đất.