Hợp tác ESA, VPA và IDH thực hiện Chương trình cảnh quan hồ tiêu bền vững

Là một doanh nghiệp luôn cố gắng mang đến những sản phẩm chất lượng, tốt cho sức khoẻ người tiêu dùng, góp phần khẳng định vị thế ngành Hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (PTEXIM) dành nhiều tâm huyết cho các dự án phát triển hồ tiêu bền vững.

Theo đó, PTEXIM đã bắt tay ký kết cùng ESA (Hiệp hội Gia vị châu Âu), VPA (Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam), IDH (Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững) triển khai dự án Mở rộng quy mô sản xuất và thương mại hồ tiêu Việt Nam bền vững tại huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình Cảnh quan hồ tiêu bền vững giúp người nông dân tháo gỡ những khó khăn, tồn tại

Mục tiêu của dự án là nâng cao chuỗi giá trị bền vững cho lĩnh vực hồ tiêu, tăng cường kết nối giữa người nông dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương với các nhà xuất khẩu châu Âu thông qua cải thiện chất lượng canh tác – dịch vụ, tiếp cận những công nghệ mới. Đồng thời, đa dạng hóa nguồn thu nhập, thích ứng tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Ngoài ra, chương trình còn góp phần cải thiện phương thức canh tác bền vững cũng như quản lý có trách nhiệm với xã hội và các nguồn tài nguyên nước, đất, không khí…

Tham gia dự án, PTEXIM cam kết tăng 20% thu nhập bình quân của các nông hộ; Mở rộng diện tích vùng nguyên liệu canh tác bền vững; Tăng tỷ trọng và sản lượng sản xuất hồ tiêu bền vững; Nâng cao kiến thức, cơ hội tiếp cận kỹ thuật chuyên môn tiên tiến cho người nông dân theo tiêu chuẩn quốc tế; Cải thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc….

Từ tháng 8/2022, Ông Nguyễn Vũ Hiền – Tổng Giám đốc PTEXIM đã được bầu vào Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình cảnh quan hồ tiêu bền vững tại huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

Ban Chỉ đạo Chương trình cảnh quan hồ tiêu bền vững có nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt quá trình thực hiện dự án

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình cảnh quan hồ tiêu bền vững, điều phối những hoạt động lồng ghép, phối hợp các phòng, ban, ngành, các đơn vị cơ quan liên quan trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, tham mưu xây dựng văn bản quản lý, giám sát, huy động nguồn lực thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Chương trình để kết nối tiêu thụ nông sản, chia sẻ bài học kinh nghiệm, nhân rộng mô hình.

Dự kiến năm 2023, PTEXIM sẽ đồng hành cùng một số dự án mới, nỗ lực chung tay phát triển một nền nông nghiệp xanh – sạch vì cộng đồng.