Báo cáo thị trường hồ tiêu và quế hồi tháng 9 năm 2022

Trong tháng 9/2022, Việt Nam đã xuất khẩu 14.901 tấn, 12.547 tấn tiêu đen, 1.544 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 57,6 triệu USD, tiêu đen đạt 48,9 triệu USD, tiêu trắng đạt 8,7 triệu USD.

So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 25,7%, kim ngạch giảm 25,8%.

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 3.603 tấn, nhưng lượng nhập khẩu giảm 23,6% so với tháng 8. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai với 2.125 tấn, giảm 25,7%.

Trong tháng 9, hầu hết các thị trường xuất khẩu truyền thống của Việt Nam đều giảm nhập khẩu như Đức, Hà Lan, UAE, Ấn Độ, Singapore…

Vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc nhấn vào link để tải về.

NÉN-SEP-REPORT-WEEK-42-BLACK-PEPPER-MARKET-PTEXIM-RESEARCH-optimized