Báo cáo thị trường Hồ tiêu và Quế tháng 10.2022

Tháng 10/2022, Việt Nam xuất khẩu được 17.861 tấn, tiêu đen 16.248 tấn, tiêu trắng 1.613 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 67,5 triệu USD, tiêu đen đạt 58,6 triệu USD, tiêu trắng đạt 8,9 triệu USD.

So với tháng 9, lượng xuất khẩu tăng 26,8%, kim ngạch tăng 17,2%. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 10, đạt 4.320 tấn, tăng 19,9% so với tháng trước.

Đáng chú ý, sản lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh 84,5% lên 3.921 tấn so với tháng 9/2022 và đây cũng là sản lượng nhập khẩu lớn nhất kể từ tháng 5/2021 của Trung Quốc (5.048 tấn).

Vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc nhấn vào link để tải về.

OCTOBER-REPORT-WEEK-46-BLACK-PEPPER-MARKET-PTEXIM-RESEARCH-optimized