Báo cáo thị trường hồ tiêu và các loại gia vị Việt Nam năm 2023

Năm vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu 264.094 tấn tiêu, trong đó tiêu đen đạt 236.148 tấn, tiêu trắng đạt 27.946 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 906,5 triệu USD, tiêu đen đạt 770,6 triệu USD, tiêu trắng 135,9 triệu USD. So với năm 2022, khối lượng xuất khẩu tăng 13,8%, nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm 8,0%.

Báo cáo này thể hiện góc nhìn tổng quan về thị trường hồ tiêu và một số loại gia vị tiêu biểu của
Việt Nam (quế, hồi…) từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023. Qua đó, PTEXIM hy vọng mang đến những thông tin hữu ích và mong nhận được ý kiến đóng góp phản hồi.

Vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc nhấn click để tải về.

YEARLY-REPORT-2023-Week-2-2024-PTEXIM-CORPORATION-RESEARCH-optimized