Báo cáo tổng quan IPC từ PTEXIM

Đây là báo cáo, đánh giá phân tích tình hình hồ tiêu năm 2019 và dự báo quy mô niên vụ năm 2020.

Qua Hội nghị Hồ tiêu Quốc tế 2019 (IPC) tại Pullman Vũng Tàu, Việt Nam từ ngày 12 và 14 tháng 11 năm 2019, PTEXIM đã tổng hợp được thông tin chia sẻ từ các đơn vị sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu cũng như đại diện của nông dân những quốc gia dẫn đầu thế giới về sản phẩm hồ tiêu. Chúng tôi đã thực hiện báo cáo, đánh giá phân tích tình hình hồ tiêu năm 2019 và dự báo quy mô niên vụ năm 2020. Ngoài ra, PTEXIM cũng chia thông tin Khảo sát về cây trồng hồ tiêu Việt Nam 2019 & 2020 dưới góc nhìn riêng để tham khảo.

Vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc nhấp để tải xuống.

 
Tải xuống! PEPPER-REPORT-IPC-PTEXIM-CORP-OVERVIEW-PEPPER-CROP-2019-2020