Báo cáo về thị trường tiêu và các loại gia vị trong tháng 8 năm 2023

Trong tháng 8 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 19.617 tấn tiêu, trong đó tiêu đen đạt 17.425 tấn, tiêu trắng đạt 2.192 tấn. Tổng doanh thu xuất khẩu đạt 73,4 triệu USD, tiêu đen đạt 62,4 triệu USD, tiêu trắng đạt 11,0 triệu USD, so với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 29,5%, doanh thu tăng 29,3%.

Giá trung bình xuất khẩu tiêu đen trong tháng 8 đạt 3.634 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.185 USD/tấn, giảm lần lượt 49 USD cho tiêu đen và 22 USD cho tiêu trắng so với tháng trước.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 8, đạt 4.376 tấn, tăng 31,8% so với tháng 7. Tiếp theo là các thị trường: Ấn Độ: 1.986 tấn (tăng 205,1%); Trung Quốc: 1.465 tấn (giảm 25,2%); UAE: 1.234 tấn (tăng 124,0%)…

Vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc click để tải về.

AUG-REPORT-WEEK-36-2023-PTEXIM-RESEARCH-optimized