PTEXIM đóng góp Quỹ Vaccine phòng, chống COVID–19

Trách nhiệm xã hội (CSR) được xem là một phần giá trị của doanh nghiệp, những năm qua PTEXIM nỗ lực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội, kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Hoạt động kinh doanh phải song hành với trách nhiệm xã hội, đó là nguyên tắc đạo đức bắt buộc đối với mỗi công ty. PTEXIM không chỉ đảm bảo, gia tăng quyền lợi cho các bên tham gia vào chuỗi cung ứng như người lao động, người nông dân, người tiêu dùng, đối tác – khách hàng, cổ đông… mà còn ưu tiên đẩy mạnh các vấn đề về cải tiến sản phẩm, môi trường, hoạt động cộng đồng. Ngoài ra, trách nhiệm xã hội được PTEXIM xác định cụ thể bao gồm tuân thủ môi trường pháp lý, môi trường làm việc cũng như môi trường và cộng đồng mà doanh nghiệp có liên quan.

Vừa qua, Công ty đã chung tay đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 góp phần chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Trước đó, PTEXIM ủng hộ tiền mua nhu yếu phẩm giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung, tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó… Định kỳ ngày thứ 5 cuối cùng của tháng 6 và 12, toàn bộ CBNV văn phòng của PTEXIM nghỉ làm việc để tham gia vào các dự án xã hội như: thu gom gác thải, trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn, thăm trại trẻ mồ côi…

PTEXIM nỗ lực gia tăng quyền lợi cho các bên tham gia vào chuỗi cung ứng

Đồng thời, PTEXIM đề cao quan điểm giá trị mang lại cho xã hội thông qua trách nhiệm trong việc phát triển, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn, giảm thiểu tác động của sản phẩm lên môi trường toàn cầu, phát triển vùng nguyên liệu organic, hỗ trợ chi phí – kỹ thuật canh tác mới cho người nông dân, điển hình như dự án Rainforest Alliance. Từ đó, đưa ra các sản phẩm thân thiện môi trường, sản xuất an toàn giảm lượng khí thải, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, sử dụng nguồn năng lượng xanh – triển khai điện mặt trời trên mái tại Nhà máy PTEXIM.

PTEXIM nhận thức được vấn đề khi hoạt động kinh doanh, phát sinh lợi nhuận là nhờ sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên xã hội. Do đó, chúng tôi luôn cố gắng phát huy nguồn tài nguyên đó hiệu quả nhất, không làm ảnh hưởng đến môi trường – xã hội cũng như bù đắp những tài nguyên đã sử dụng cho cộng đồng. Cân bằng hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội là nguyên tắc sống còn, nền tảng để một doanh nghiệp, một nền kinh tế có thể tồn tại phát triển lâu dài ở thị trường toàn cầu.